Zespół

Krzysztof Pietrzak. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z roku 1995. Związany z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego kierowaną przez prof. Teresę Rabską. Od początku swej zawodowej kariery związany silnie z bankowością, gdzie zdobywał doświadczenie praktyczne. Egzamin radcowski z wynikiem bardzo dobrym złożył w 1999 roku. W latach 1999-2002 pełnił stanowisko dyrektora kilku departamentów, w tym także departamentu prawnego w dwóch centralach bankowych w Poznaniu. Zasiadał w radach nadzorczych kilku znaczących spółek, w tym również w domu maklerskim. Od 2000 roku prowadzi swoją własną kancelarię początkowo w Poznaniu, a od 2002 roku w Lesznie. Pracuje w kancelarii w ramach wykonywania wolnego zawodu.  Aktywnie uczestniczył w procesach przejęć i fuzji, posiada olbrzymie doświadczenie w sferze prawa cywilnego, handlowego i  upadłościowego. Jako pełnomocnik prowadził pierwsze w kraju zakończone pozytywnym skutkiem postępowanie naprawcze spółki kapitałowej notowanej na GPW. Posługuje się językiem angielskim.

 

Klientów Kancelarii w ramach stałego zespołu obsługują ponadto dwaj inni radcowie prawni, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowej i współpracujący ze sobą od ponad 10 lat, którzy również są absolwentami poznańskiej uczelni oraz członkami OIRP w Poznaniu.