Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za świadczone przez naszą kancelarię usługi uzależniona jest od umowy z klientem. Ustalamy ją indywidualnie w ramach negocjacji przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Pod uwagę bierzemy rodzaj i stopień skomplikowania sprawy oraz związany z tym nakład pracy naszych prawników.

 

Stosujemy kilka modeli rozliczeń :

  • system wynagrodzenia ryczałtowego – najczęściej stosowany przy świadczeniu długofalowej, bieżącej obsługi prawnej. Jest to stałe miesięczne wynagrodzenie, w ramach którego klient ma zagwarantowany nieograniczony i komplementarny dostęp do naszych usług. Ryczałt nie obejmuje kosztów opłat sądowych, dojazdów oraz kosztów zastępstwa procesowego.
  • system rozliczeń godzinowy – wysokość wynagrodzenia kancelarii uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin oraz wysokości stawki godzinowej ustalonej indywidualnie z klientem. Stosowany przez nas przy doraźnej obsłudze prawnej. Rozliczenie z klientem zawiera szczegółowy wykaz czynności wykonanych dla niego przez kancelarię.
  • system wynagrodzenia za wynik sprawy (Success Fee) – może być dodatkowym elementem wynagrodzenia w niektórych sprawach prowadzonych przez kancelarię. Wysokość tego wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest w zawieranej z klientem umowie, zaś jego zapłata następuje wyłącznie w sytuacji uzyskania dla klienta pozytywnego rozstrzygnięcia.
  • system rozliczenia indywidualnego – wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy zleconej nam do obsługi prawnej. Uwzględniamy przy tym stopień skomplikowania sprawy, jej wartość oraz spodziewany nakład pracy.

 

Więcej informacji oraz szczegółową wycenę usług kancelarii mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami drogą telefoniczną albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.