Usługi i zakres współpracy

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej i trwałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzimy również sprawy dla klientów indywidualnych w oparciu o jednorazowe zlecenia. W ramach prowadzonej obsługi prawnej nabyliśmy szczególnie bogate  doświadczenie praktyczne oraz stale uzupełnianą i rozwijaną wiedzę teoretyczną w zakresie:

 • prawa cywilnego i rodzinnego,
 • prawa bankowego,
 • prawa handlowego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek),
 • prawa pracy,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa upadłościowego,
 • prawa ubezpieczeniowego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • gospodarki nieruchomościami.

 

Świadczymy usługi w obszarze :

 • przygotowania, opracowywania oraz oceny umów w obrocie gospodarczym,
 • udziału w negocjacjach,
 • prowadzenia spraw w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej stron umów,
 • windykacji wszelkich należności, która dzięki wypracowanym praktykom przynosi znakomite efekty,
 • procesów due diligence oraz audytów prawnych,
 • przygotowania opinii prawnych oraz udzielania bieżących porad prawnych.

 

Współpracujemy z szerokim gronem rzeczoznawców i biegłych sądowych różnych dziedzin, doradców podatkowych i księgowych, brokerów ubezpieczeniowych oraz agentów obrotu nieruchomościami. Dzięki nawiązanym kontaktom i zdobytym doświadczeniom w wielu zakończonych już projektach jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w komplementarnym świadczeniu dla nich pełnego wachlarza niezbędnych usług.

 

Kancelaria jest zawsze otwarta na przyjęcie konkretnej i indywidualnej sprawy dla wykazania swej skuteczności w dochodzeniu praw swych klientów.